Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2010

Tagged:

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2010

 

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini,
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul,
iar de la noi arhierească binecuvântare.

Prea Cucernici Părinţi,

Iubiţi Credincioşi,

 

Hristos a înviat!

Ziua Învierii ne oferă din nou bucuria să ne vestim unii altora că viaţa noastră nu se încheie pe acest pământ, ci vom învia şi noi cei ce credem că Hristos a înviat. Dar credinţa în învierea noastră nu se referă la o răsplată dincolo de timp, la sfârşitul veacurilor, la a doua venire a Mântuitorului, la o înviere numai atunci împreună cu toată făptura, ci această credinţă ne luminează viaţa noastră pământească. Cei ce suntem creştini ne potrivim viaţa cu această credinţă în înviere, bine ştiind că învierea noastră va însemna şi o judecată a vieţuirii noastre creştine.

Sf. Apostol Petru vorbeşte despre Învierea lui Hristos ca şi izvor al vieţii creştine, dar şi ca ţintă a petrecerii noastre pământeşti: Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteţi păziţi cu puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, spre mântuire, gata să se dea pe faţă în vremea de apoi (1 Petru 1, 3-5). Învierea lui Hristos ne-a născut din nou, spune Sf. Petru, încredinţându-ne că prin botez, cea de-a doua naştere, noi trăim deja o altă viaţă, diferită de cea dinainte de botez. Prin botez primim împăcarea cu Dumnezeu, şansa unei vieţi trăită în comuniune cu Dumnezeu în Biserică. Această şansă este numită de Sf. Petru nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită. Avem această nădejde vie prin Învierea lui Hristos la care suntem făcuţi părtaşi prin botez. Prin scufundarea în apa botezului, fiecare moare şi învie cu Hristos. Moare pentru viaţa cea veche, cea a păcatului, deci a separării de Dumnezeu, şi învie la viaţa cea nouă, cea trăită cu Dumnezeu. Primind acest dar la botez, suntem păziţi cu puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, spre mântuire, tot după cuvintele Sf. Petru.

Această putere a lui Dumnezeu dovedită prin credinţă şi care ne duce la mântuire se revarsă asupra creştinului în tainele Bisericii. În taine primim într-o formă văzută harul cel nevăzut a lui Hristos care ne întăreşte în viaţa noastră creştină. Ori acest har este tocmai dragostea lui Dumnezeu care ni se împărtăşeşte ca şi rod al jertfei lui Hristos pe Cruce şi al Învierii. Căci în numele întregii omeniri Hristos s-a oferit jertfă pentru a recâştiga dragostea lui Dumnezeu. Iar la acest gest de ofrandă, Dumnezeu-Tatăl a răspuns cu dragostea şi puterea Sa ridicându-l pe Hristos-Omul din morţi. Trupul jertfit a fost înviat prin puterea lui Dumnezeu. Iar această putere şi dragoste dumnezeiască se revarsă asupra noastră în fiecare sfântă taină. Ceea ce înseamnă că în tainele Bisericii fiecare creştin se împărtăşeşte de puterea cea mântuitoarea a lui Hristos cel Înviat.

La rugăciunile după împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului preotul spune rugăciunea: O, Paştile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase; O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea. Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale. Prin împărtăşire, primim de pe acum Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea. Această împărtăşire de Dumnezeu din această viaţă ne aduce o vedere a lui Dumnezeu, o vedere duhovnicească care ne călăuzeşte pe drumul mântuirii. Căci Sf. Apostol Petru spune mai departe în aceeaşi Epistolă Sobornicească: Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită, dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor. (1 Petru 1, 8-9) Sf. Petru ne vorbeşte clar despre dobândirea mântuirii prin această vedere urmare a credinţei în Învierea lui Hristos şi a puterii ce o primim în taine. Iar această mântuire se va da la sfârşitul veacurilor.

De acestea ne încredinţează Hristos însuşi: Aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (Ioan 6, 40). Acesta este planul mântuirii pregătit de Dumnezeu-Tatăl. Jertfa pe Cruce şi Învierea Fiului cel Întrupat este temeiul vederii lui Dumnezeu. Iar această vedere ne conduce la viaţa cea veşnică încă de pe acum, veşnicie din care vom gusta mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Iubiţi Credincioşi,

Vestindu-ne unii altora Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne amintim aceste înţelesuri ale vieţuirii noastre pământeşti. Căci nu ne vestim doar credinţa şi nădejdea că vom învia la a doua Venire a Domnului, ci ne îndemnăm unii pe alţii să dorim să-l vedem pe Fiul cel Înviat, vedere care ne aduce deja viaţa veşnică. Mărturisind Învierea Domnului noi afirmăm că trăim deja într-o lume nouă, o lume înnoită prin Înviere, o lume care îşi va primi desăvârşirea la sfârşitul veacurilor. Această vestire şi această mărturisire ne arată pe noi lucrători adevăraţi în Biserica lui Hristos, vrednici de răsplată la Învierea cea de obşte. Şi numai această vestire mai poate aduce speranţă în lumea de astăzi tulburată de tot mai multe probleme.

Vă urez tuturor, preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei noastre, să petreceţi sfintele sărbători ale Învierii Domnului cu bucurie negrăită şi preamărită, cu nădejde vie, căci Hristos Domnul a biruit moartea şi ne-a dăruit nouă Învierea. Nădăjduim să ne vedem cu toţii, preoţi şi delegaţi ai parohiilor, la Congresul Arhiepiscopiei din iulie de la Chicago.

 Vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite!

Hristos a înviat!

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,

† NICOLAE

Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2010