Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

Sfântul Ierarh Nicolae (6 Decembrie 2010)

Tagged:

Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie 2010)

La Mulţi şi Fericiţi Ani Înalt Prea Sfinţitului nostru Arhiepiscop Nicolae!

Fraţi creştini,

Aflându-ne într-o perioadă sfântă de penitenţă şi reculegere
duhovnicească marcată de postul Crăciunului, biserica noastră
dreptmăritoare se pregăteşte împodobindu-se ca o mireasă cu veşminte de
sărbătoare în aşteptarea mirelui. Deşi nu ne mai despart decât puţine
zile de minunatul eveniment al Naşterii Domnului, creştinul sau
credinciosul adevărat care este conştient de profunda semnificaţie a
momentului începe să simtă de pe acum acel fior şi har dumnezeiesc care
îi inundă sufletul şi inima deopotrivă, fiind copleşit de această emoţie
şi bucurie  sfântă, acordându-i dimensiuni ancestrale. Însă această
bucurie sau atmosferă magică a sărbătorilor de iarnă  proprie
Crăciunului începe oficial odată cu ziua Sfântului şi blândului Ierarh
Nicolae, prăznuit în fiecare an pe data de 6 decembrie, atât de biserica
noastră ortodoxă, cât şi de cea catolică. Sărbătorim în fiecare an la
această dată ziua unui bărbat al legii lui Dumnezeu, ziua unui bărbat
care neîncetat s-a trudit să facă fapte bune şi să răspândească cuvântul
lui Dumnezeu, bărbat al cărui glas s-a ridicat pentru apărarea dreptei
credinţe şi care şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii aproapelui şi a
Lui Dumnezeu. Pentru aceasta, biserica i-a dat numele de sfânt, iar de
atunci  noi îl cinstim sub numele de Sf. Nicolae. În persoana lui s-au
inmănunchiat în chip armonios toate îndemnurile date de Mântuitorul în
cele nouă fericiri, cuprinse în predica de pe munte, pe care le auzim la
fiecare Liturghie. După cum menţionează izvoarele vremii, Sfântul a
fost cu adevărat un sactuar al sfinţeniei, smerit, blând, milostiv,
curat cu inima, făcător de pace, prigonit pentru dreptate, a plâns
pentru semenii săi, a flămânzit şi a însetat după dreptate, a fost
ocărât şi prigonit din pricina lui Hristos. De aceea, Dumnezeu i-a
hărăzit plata cuvenită în ceruri, alături de toţi aleşii Săi. Sf.
Nicolae a preamărit pe Dumnezeu prin rugăciune şi fapte, iar Dumnezeu
l-a preamărit cu darul facerii de minuni, fiind cunoscut în toată lumea
creştină ca Taumaturgul sau Făcătorul de minuni. El a împărţit totul
celor în nevoi, plecând din această lume cu sufletul curat, dar lăsând
inimilor îndurerate balsamul sfinţeniei.

Puţini creştini cunosc amănunte privind viaţa şi slujirea Sfântului
Nicolae, însă cred că toţi ştiu că el este moşul care aduce daruri la
copii în noaptea de 5 spre 6 decembrie, punându-le discret în ghetuţe
sau bocanci...

Iubiţi credincioşi,

Sfântul Nicolae este cel care deschide în mod oficial această lună a
cadourilor, în perspectiva celui mai mare cadou pe care Dumnezeu l-a
făcut omenirii prin trimiterea în lume a Fiului Său, a cărui naştere va
fi sărbătorită în curând de toată suflarea creştinească.

Haideţi, iubiţi fraţi români, să păstrăm cu sfinţenie tradiţiile
noastre strămoşeşti şi să le explicăm celor mai tineri şi copiilor
noştri că Moşul cel bun şi aducător de daruri (Santa) nu este altul
decât Blândul şi Bunul Sfânt Nicolae.

Va doresc tuturor ca moşul sfânt şi drag să poposească şi pe la
casele frăţiilor voastre şi să vă binecuvânteze cu multe daruri
spirituale şi de bun folos sufletelor dumneavoastră.

„LA  MULŢI  ANI” tuturor celor care purtati acest nume sfant!

Cu  multe binecuvântări  duhovniceşti,

Rev. Fr. Gabriel Curpene